مقالات سایت

مرگ در دو صورت طبيعي و غير مترقبه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
گزارش درمان
مرگ در دو صورت طبيعي و غير مترقبه
موضوع متن، مرگ در دو صورت طبيعي و غير مترقبه است و در پاورقي، توضيح داده شده است که حتي مرگ در اثر رويداد غير مترقبه، بر اساس حکمت است.
1- در ديدگاه قرآني، اصطلاح «اجل مسمي» براي مرگ در روند طبيعي و به واسطه قانون آنتروپي به کار رفته است. اجل مسمي، اشاره به سرآمد معيني است که هر چيزي مشمول آن مي شود. در آيه 29 سوره لقمان، آمده است: « آيا با خود نمىانديشند كه خدا آسمانها و زمين را و هر چه را ميان آنهاست، جز به حق و تا سرآمدي معين، نيافريده است؟». انسان نيز مانند هر مخلوق ديگري مشمول اين قانون است و در اثر کهولت سن، به سرآمد معين خود (مرگ طبيعي) مي رسد.
2- گاهي پيش از مرگ طبيعي و در اثر حوادث مختلف، مرگ رخ مي دهد که اگرچه مرگ طبيعي و بر اساس قانون آنتروپي نيست، خود قانونمند است. زيرا هيچ رويدادي در زندگي، خارج از حکمت الهي نيست و حکمت، بر مبناي مجموعه قوانيني است که مهم¬ترين آن ها قانون بازتاب است. در صفحه 52 و 53 کتاب «بينش انسان» مي خوانيم: «عدالت الهي، قوانين جاري در هستي است که در آن، حقوق همه‌ي ذرات عالم رعايت شده است و «حکمت الهي» نحوه‌ي اجراي آن عدالت بوده، قانونمند است و بر مبناي قانون بازتاب تحقق مي‌يابد».
حال اگر به هر دو مرگ (در اثر اجل مسمي و اجل معلق) دقت کنيم، مي بينيم که هر دو قانونمند است و هيچ يک، خارج از عدالت و حکمت نيست. 
(در پس انديشه ها و اقدامات ما اشتياقي است که به طور مستقيم و غير مستقيم، وقايع زندگي را رقم مي زند و همان طور که گاه ما را از خطرات جاني نجات مي بخشد، در مواردي نيز با آنها مواجه مي کند. در آيه 10 سوره انبياء به نمونه اي اشاره شده است تا بدانيم عواملي براي دور شدن از اجل معلق وجود دارد که مي تواند انسان را به اجل مسمي برساند. در اين نمونه گفته شده است که اگر به دعوت انبياء براي آمرزش پاسخ گوييد، مرگ شما تا سرآمد معين (مرگ طبيعي) به تأخير مي افتد. 
اما فراموش نکنيم که در کنار اشتياق هاي مثبت و منفي ما بسياري عوامل ديگر نيز در زمان و چگونگي مرگ دخالت دارد و به همين دليل، بسياري از انبياء و بزرگان معنوي پيش از مرگ طبيعي، چشم از دنيا فرو بسته اند.)
برگرفته از کتاب انسان و معرفت
#گزارش_درمان
#گزارش_فرادرماني_سايمنتولوژي_درمان
#Gozaresh_Darman
#gozareshdarman

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Joomla Templates - by Joomlage.com